Контакти

 • +359 52 300452

 • +359 889 276911

 • +359 889 276910

 •    Mail: kruizi.info@gmail.com

Оферти

Общи Условия – Круизи са неразделна част от договора и са приложени към него.

Резервации (записвания)

 

Записването за организираното пътуване с обща цена с кораб се извършва в офисa на туристическата агенция или след проведена комуникация по електронен път или телефон, при наличието на свободни места. При наличие на свободни места, ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ потвърждение за временна резервация. Записването се извършва срещу сключен договор за организирано пътуване и внесен депозит в размер на не по-малко от 30% (тридесет процента) от стойността на цялото пътуване. Различните круиз линии могат да изискат и по-голям депозит. Заплащането на остатъка от пакетната цена на организираното пътуване се извършва в срок не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни при круизи на Azamara Cruises, Celebrity Cruises, Royal Caribbean, NCL, MSC, Disney cruises, Celestyal cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Holland America, Pullmantur. При трансокеанските и круизите около света този срок е 126 (сто двадесет и шест) дни. При записване, с оставащи по-малко дни от необходимите преди началото на пътуването, се заплащат 100 (сто) процента от цената на пътуването в деня на подписване на договора за организирано пътуване. Неспазването на сроковете за плащане на депозита и/или на окончателното плащане се тълкува от АГЕНТА като едностранен отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от организираното пътуване и води до автоматично анулиране на временната резервация или сключения договор за организирано пътуване без последствия за ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ.

 

Необходими документи

Необходими са валиден задграничен паспорт (с продължителност минимум шест месеца след приключване на пътуването) и съответните визи (ако са необходими такива). За деца под 21 години, пътуващи без родителите си, се изисква освен международен паспорт и нотариално заверена декларация от двамата родители/настойници, че са съгласни детето да напусне страната. При деца, пътуващи само с единия родител се изисква нотариално заверена декларация от отсъстващия родител/настойник, че е съгласен детето да напусне страната. При несъответствие между фамилното име на детето и фамилните имена на родителите, които го придружават, родителите трябва да си осигурят документ, доказващ родствената им връзка с детето (като например акт за раждане или друг документ). Всички документи трябва да бъдат преведени на английски език и нотариално заверени. Някои круиз линии изискват и допълнителна нотариално заверена декларация по техен образец.

Всички пасажери представят електронен или хартиен билет за круиз при настаняване на борда на кораба (според круиз компанията).

 

Визи

За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като им предоставя информация и необходимите документи /круиз резервация/. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ такси за издаване на визите не се възстановяват.

 

ЦЕНА, НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА

Всички цени са на човек, при 2 пасажера настанени в каюта от избраната категория. Цените включват круиз пакет на пълен пансион, забавления и съоръжения на борда. Всички цени са за индивидуални пасажери и НЕ зависят от събиране на минимален брой пътуващи.

Цената на организираното туристическо пътуване включва всички описани услуги в Договора за круиз или  „Временна резервация” . В допълнение, в цената са включени и някои дневни и вечерни развлечения на борда на кораба, атракции и съоръжения, ползване на откритите басейни, шезлонги и джакузи, плажни хавлии, фитнес център.

Цената на организираното пътуване НЕ включва: брегови екскурзии в отделните порт-дестинации по маршрута (закупуват се на борда на кораба при чекирането в първия ден от круиза, освен ако не са поръчани и заплатени предварително на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ), задължителни парични благодарности към обслужващия персонал на кораба (начисляват се автоматично към бордната сметка и се заплащат при напускане на кораба), закупуването на напитките от баровете и ресторантите на кораба, напитките от мини-бара в каютата, такса в специализирани ресторанти, услугите на спа и акупунктура център, частни занимания с фитнес инструктур, специализирани уроци по айробика, йога, спининг, казино, пране и гладене, грижа за бебета и малки деца, фризьорски салон, лекарски кабинет, фотографско ателие, телефонни разговори и интернет, такса банков превод чужбина.

Цената на организираното туристическо пътуване се заплаща в лева по фиксинг 1,95583 лева за едно евро.

Заплащането на дължимите суми може да се извърши по банков път или в брой на каса в който и да е клон на Експрес Банк в цялата страна.

За валидно плащане се счита това, което е постъпило в банковата сметка на ТУР АГЕНТА най-късно до упоменатите в потвърждението за временна резервация или в договора за организирано пътуване срокове (сроковете за плащане се задават с дата и час).

 

Банкова сметка на ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ:

Бенефициент: БЛУ СИЙС ЕООД

Банка: Сосиете Женерал ЕкспресБанк

IBAN: BG80TTBB94001525490010

BIC: TTBBBG22

Основание за плащане: „Договор N…. за организирано туристическо пътуване (депозит/доплащане)”

В случай на промени в цената на круиз пакета по вина на съответните доставчици на ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ, по независещи причини от последния, то в такъв случай ТУР АГЕНТА си запазва правото да промени цената към ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Корекции на цената могат да се дължат на промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; в размера на заплащаните пристанищни и други такси, или на обменния валутен курс. При завишение на цената, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ доплащат разликата до двадесет и четири часа след уведомяването.

При необходимост от значителна промяна на цената (с повече от 5 на сто), ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ се задължава да защитава интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при условията на чл.89 от ЗТ.

В случай на „стопанска непоносимост“- рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. подобни и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването, ТУР АГЕНТА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплатената от тях сума в лева.

В случай на отмяна на пътуването, дължащо се на непреодолима сила /форсмажор/ (наводнение, заметресение, пожари, ураганни ветрове и други) и/или действия на държавни и други органи (арест на кораб, войни, масови безредици, стачки, бойкоти и др. подобни), които не могат да се предвидят или избегнат от ТУР АГЕНТА, отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се уреждат при спазване хипотезата на чл.90 ал.1 т.2 от ЗТ.

Ако ТУР АГЕНТА направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора, той е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Последните се задължават да уведомят за решението си относно направените промени в срок до 3 /три/ дни след получаване на уведомлението от ТУР АГЕНТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че посочените от тях в договора телефони, факс, електронна поща, действително могат да бъдат използвани от ТУР АГЕНТА при необходимост. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не приемат промените, ТУР АГЕНТА им предлага друго пътуване при адекватни условия. Ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не приемат предложеното, ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение. В такъв случай ТУР АГЕНТА възстановява платените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУР АГЕНТА на услугите по договора, той се задължава да компенсира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за надлежно доказаните вреди.

Когато отговорността на контрагентите на ТУР АГЕНТА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУР АГЕНТА е в рамките на тези ограничения.

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок (важи единствено за Пътешествията с ескорт) или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУР АГЕНТА не носи отговорност за неизпълнението на договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоби при анулации, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

ТУР АГЕНТА не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на организираното пътуване, които не зависят от ТУР АГЕНТА а именно:

*поради естеството на пътуване по море и пристанищата които се посещават, наличието на медицински екип на борда и извън кораба, може да е ограничено, или да има закъснение, а медицинска евакуация може да не е възможна или по море, или от мястото на тръгване на кораба. Всеки клиент ползва услугите на медицински персонал на своя собствена отговорност . Какъвто и да е медицинския персонал обгрижващ пътуващия на борда, или извън кораба, ако бъде доставен такъв от круизната компания е единствено за удобството на пътника и няма да се счита като част от круизната компания, тъй като круизната компания не е доставчик на такива услуги. Въпреки това, че круизната компания начислява такса за обслужване при уреждането на такава услуга, на борда на кораба, тези концесионери са независими и не работят като представители или агенти на круизната компания.

* забавяне на кораба по технически или метеорологични причини;
* анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
* загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
* отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
* недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да излязат извън България или да влязат в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
* при форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на договора, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

ТУР АГЕНТА не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на:
а) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУР АГЕНТА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

ТУР АГЕНТА носи отговорност за предаване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информацията и документите, предоставени от контрагентите си.

ТУР АГЕНТА не носи отговорност за възникнали разходи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при промяна от тяхна страна на програмата на организираното пътуване; за неправомерни действия на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; за увреждане / загуба на багаж или други ценности на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Ако започнато организирано пътуване с кораб трябва да бъде анулирано поради форсмажорни обстоятелства, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат само действително ползваните услуги на борда. Сумата за неизползваните услуги на борда се възстановява от ТУР АГЕНТА в 30-дневен срок.

 

АНУЛАЦИИ

АНУЛАЦИИ НА ОРГАНИЗИРАНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

Отказът от пътуване става само в писмен вид в офиса на ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ, на електронна поща office@blue-seas.eu  или на факс 052/300452. Уведомление за анулиране, получено през празнични или почивни дни в България, както и такова, получено след 16:30 ч. през работни дни се счита за подадено на следващия работен ден.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се откажат от организираното туристическо пътуване, ТУР АГЕНТА удържа следните неустойки при MSC, Celestyal cruises, NCL, Celebrity Cruises, Azamara Cruises и Royal Caribbean, Disney cruises, Pullmantur, Princess cruises, Holland America, Costa с изключение на трансокеанските пътувания и круизите около света:

 • До 90 дни преди началото на организираното туристическо пътуване– 10 (десет) процента от общата стойност на пътуването, но не по-малко от 150 (сто и петдесет) евро на човек.
 • От 63 до 35 дни преди началото на организираното туристическо пътуване – 30 (тридесет) процента от общата стойност на пътуването.
 • От 34 до 20 дни преди началото на организираното туристическо пътуване – 70 (седемдесет) процента от общата стойност на пътуването.
 • От 19 до 15 дни преди началото на организираното туристическо пътуване – 90 (деветдесет) процента от общата стойност на пътуването.
 • 14 дни или по-малко преди началото на организираното туристическо пътуване, или неявяване в деня на пътуването – 100 (сто) процента от общата стойност на пътуването.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се откажат от организираното туристическо пътуване, ТУР АГЕНТА удържа следните неустойки при трансокеанските пътувания и круизите около света:

 • До 126 дни преди началото на организираното туристическо пътуване – 10 (десет) процента от общата стойност на пътуването, но не по-малко от 150 (сто и петдесет) евро на човек.
 • От 125 до 96 дни преди началото на организираното туристическо пътуване – 40 (четиридесет) процента от общата стойност на пътуването.
 • От 95 до 80 дни преди началото на организираното туристическо пътуване – 70 (седемдесет) процента от общата стойност на пътуването.
 • 79 дни или по-малко преди началото на организираното туристическо пътуване, или неявяване в деня на пътуването – 100 (сто) процента от общата стойност на пътуването.

Освен предвидените по-горе неустойки, дължими към авиокомпаниите, хотелите, круиз компанията, компанията за трансфери и застрахователната компания, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ТУР АГЕНТА и допълнителна административна такса, в размер на 100 (сто) евро на ПОТРЕБИТЕЛ.

Корекции и промени на имена могат да бъдат осъществявани след специално писмено разрешение от контрагентите на ТУР АГЕНТА, както и след заплащане на съответните такси, определени от тях. В допълнение към тези такси, ТУР АГЕНТА събира и административна такса от 20 (двадесет) евро на ПОТРЕБИТЕЛ за една промяна.

 

СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Всички спорове по изпълнение на договора ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на договора, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно единствено и само в писмена форма да уведомят доставчика на услугите и ТУР АГЕНТА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да предявят надлежно оформена рекламация към ТУР АГЕНТА в писмен вид в срок от 7 (седем) дни от завръщането си, в офиса на ТУР АГЕНТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да предоставят протокол (рекламация), подписан от круиз директора и представител на круиз линията и от самия него. Без наличието на такъв подписан протокол или рекламация ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не могат да предявяват каквито и да е претенции към ТУР АГЕНТА. ТУР АГЕНТА уведомяват ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за своя отговор до 30 (тридесет) дни след депозирането на рекламацията и протокола.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сами прекратят организираното пътуване през времетраенето му, то те нямат право да претендират за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сами уреждат завръщането си.

 

ЗАСТРАХОВКИ

Туристическа агенция Блу Сийс ЕООД предлага на своите ПОТРЕБИТЕЛИ медицинска застраховка преди началото на пътуването.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички срокове в договора се изчисляват, съгласно условията на ГПК.

Условията по договора са съобразени с международните условия на чуждестранните контрагенти на ТУР АГЕНТА. Подписвайки договора, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че приемат Общите правила и условия на всеки един от тези контрагенти.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с програмата на организираното туристическо пътуване с кораб.

Задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е да осигурят на посочения от тях адрес получаване на кореспонденцията от ТУР АГЕНТА лично или чрез трето лице от тяхно име. ТУР АГЕНТА е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ пощенски адрес или чрез електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена.

В случай на единична резервация, извършена от няколко лица, посочени в самата резервация, лицето извършило тази резервация гарантира, че притежава необходимите права да действа от името на споменатите лица, а така също и че всички договорени задължения ще се спазват и от останалите лица, посочени в резервацията.

Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ Блу Сийс

За връзка с нас

тел. +359 52 300452

тел. +359 889 276910

тел. +359 889 276911

kruizi.info@gmail.com

Изпрати запитване

Последна новина

Celebrity Edge в Европа 2019-2020

Полезна информация

Често задавани въпроси

На Круиз! Едно невероятно изживяване по море

Видове каюти

Как да си изберете каюта в круизен кораб

Круизни съвети

Какво трябва да знаем преди пътуване

Круизи БГ

 •   гр. Варна, ул.Дубровник 4, вх.1, офис 1

 •    Тел.: 052 300452

 •    Мобилен 1: +359 889 276911

 •    Мобилен 2: +359 889 276910

 •    Mail: kruizi.info@gmail.com

    

Следете ни във Фейсбук

Пишете ни

© Copyright 2017, Круизи.BG сайт на туристическа агенция Блу Сийс ЕООД - лиценз No: РК-01-6747